Tehnik računalništva

Opis naloge

V hotelu moramo izvesti omreževanje za goste hotela. Gostom hotela je  vse bolj pomembna povezanost z internetom, dostopom do elektronske pošte in različnih oblik zabave. Gostom mora biti omogočen žični in brezžični dostop do svetovnega spleta. Za dostopno točko bo uporabljen usmerjevalnik Mikrotik.

Upoštevati je potrebno:

  • Pravila iz varstva pri delu,
  • Izbira prenosnih medijev, ki omogočajo dovolj veliko hitrost prenosa podatkov,
  • omejitev in varnost storitve,
  • ločitev za goste hotela in zunanje goste.

Tekmovalna pola

Kontaktna oseba:
Branko Potisk
branko.potisk@sers.si