Elektrotehnik

Opis naloge

AVTOMATIZIRANJE POSTROJA – HIDROPOSTAJA

Naloga se omejuje na krmilno omaro in povezovanje njene vsebine (priključni elementi, stikala, kontaktorji, varovalke, povezovalni vodniki, PLC krmilnik, HMI panel…) in zahteva znanje iz elektroenergetskega področja in avtomatike.

Krmilnik Mitsubishi FX5U-32 (izdelava programa v okolju  MELSOFT GX Works3), bo zagotavljal osnovno delovanje kot tudi dodatne možnosti in zaščito pred okvarami zaradi reverzibilnih in nereverzibilnih napak.

HMI panel GOT2000 bo poskrbel za monitoring delovanja, napak, ročno upravljanje in nastavitev parametrov (izdelava programa v okolju MELSOFT GT Designer3).

Vso potrebno opremo za tekmovanje bomo imeli na šoli.

Šole lahko, če to želijo, same nabavijo:

– FX5U-32MR/ES (PLC krmilnik)
– GT2104-PMBD (HMI panel)
– IQ WORKS V02-2L0C-E (programsko orodje)

Možen dobavitelj opreme je podjetje INEA RBT d.o.o..

Programsko orodja za PLC+HMI, najdete na povezavah:

GX Works 3 za programiranje PLC krmilnikov:
http://file.inea.si/index.php/s/k495VVyi9qTbc7V

GT Works 3 za programiranje HMI panelov:
http://file.inea.si/index.php/s/20X7vsgw09fACtK

Licenčni ključ, ki bo zahtevan med namestitvijo se glasi: 014-037030599

Gradivo Elektrotehnik

Kontaktna oseba:
Rudolf Weinzerl
rudolf.weinzerl@sers.si