Elektrikar

Opis naloge

ZAGON TRIFAZNEGA ASINHRONSKEGA MOTORJA Z MOŽNOSTJO
MENJAVE SMERI VRTENJA

Naloga bo zahtevala vezavo in zagon trifaznega asinhronskega motorja v vezavi zvezda – trikot z možnostjo menjave smeri vrtenja motorja. Za izvedbo naloge bo pripravljen model stikalnega bloka z nameščeno opremo za zagon motorja. Krmiljenje zagona motorja bo izvedeno s krmilnikom EASY 512-AC-RC. Program za delovanje krmilnika bo zapisan in priložen k nalogi.

Tekmovalna pola

Kontaktna oseba:
Peter Koler
peter.koler@sers.si

Robert Gašparič
robert.gasparic@sers.si