Vabilo na srečanje mentorjev

Rok za prijavo na državno tekmovanje iz elektro in računalniške stroke je 6. 12. 2021.

Srečanje vseh mentorjev bo potekalo v torek, 14. 12. 2021, s pričetkom ob 12.00.

Mentorji elektrikarjem in elektrotehnikom boste imeli sestanek v živo pri nas v šoli, Smetanova 6.
• Elektrikar: v B14 bosta sestanek vodila Peter Koler in Robert Gašparič.
• Elektrotehnik (tudi izposoja opreme): v B4 bosta sestanek vodila Rudolf Weinzerl in Darko Visočnik.

Mentorji tehnikom računalništva in računalnikarjem boste povabljeni v video konferenco.
• Računalnikar: sestanek bosta vodila Jernej Feguš in Aleš Pukšič, v MS Teams.
• Tehnik računalništva: sestanek bosta vodila Branko Potisk in Miran Kocbek, v MS Teams.

Februarja vas bomo prosili še za podatke o tekmovalcih.

Scroll to top